fredag den 12. oktober 2012

Oktoberglæder...

Siden jeg kom hjem for knap to uger siden har der været ganske travlt med fuglearbejde. Heldigvis har det meste været feltarbejde varierende fra gåseaflæsninger, optællinger i jagtfrie kerneområder samt optællinger i Vejlerne. Derudover har jeg sørget for at blande det godt op med småfuglelusk og havnetjek.


Hanstholms topskarv.
Det har givet gode fugle i form af hvidbrynet løvsanger, topskarv, sorthovedede måger, steppehøg, sibirisk hjejle (se indlæg om de to sidstnævnte længere nede på siden) og idag en trækkende storpiber i Hanstholm og en rød glente i Aggersborg Vildtreservat.

Sorthovedet måge nr. 1.

Sorthovedet måge nr. 2.

Sorthovedet måge nr. 3. Alle fra Hanstholm Havn.
Tællingerne har været gode med flotte antal af særligt pibeand og krikand i Vejlerne, Harboøre Tange og i Ulvedybet, lysbuget knortegås i Nibe Bredning samt gode fugle som to store tornskader, trækkende bjergvipstjert, lapværling og bjerglærke på Vejlertotalen og så har der været mange hjejler at tjekke igennem.
I næste uge rykker jeg til Skåne, men er ærligt talt noget spændt på, hvad Danmark producerer i den ret spændende vejrudsigt.

Hjejle optræder talrigt i øjeblikket.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar