onsdag den 3. september 2014

Vi vil have racerne tilbage!

Indrømmet, en del af de arter som gennem de seneste år er blevet udskilt virker fornuftige nok - og med fornuft mener jeg udskillelser, hvor der er en række forskelle som kan erkendes i felt og hvor man kan finde tilfredsstillelse i at bestemme dem fra hinanden i felt, gennem en kikkert. Videnskab og feltornitologi spiller imidlertid ikke altid lige godt sammen og nogle af de arter som er blevet skilt ud virker virkeligt langt ude, synes jeg.

Nu har jeg selv fået en "i klemme". Kulminationen på en fantastisk god havobs den 25. august var en Kuhls Skråpe som jeg så sammen med Frits Rost. Han fik i øvrigt ny danmarksart - eller gjorde han? Kuhls Skråpe er nemlig nu udskilt i Atlantisk Skråpe og Scopolis Skråpe.

Jeg vidste der var noget der hed Scopolis Skråpe og at det var vigtigt at se undersiden af hånden, hvorfor vi brugte en del tid på at fokusere på denne karakter. Vi så få fuglen i 6 minutter på minimum 1000 meters afstand, og hver gang så vi håndens underside som bred og markant sort - ingen tvivl om det, det var påfaldende.
På en typisk Scopolis Skråpe skal der være lyse "tunger" ud i undersiden af hånden, hvilket typisk vil give en smallere tegnet mørk kant i vingespidsen.
Så langt så godt - altså hvis feltornitologen taler, så må bred mørk tegning i hånden betyde Atlantisk Skråpe - og tilsvarende smal tegning betyde Scopolis.

Forvirringen bliver dog total når man borer i beskrivelserne i felthåndbøgerne. Her viser det sig nemlig at de to "arter" overlapper helt utroligt meget. Man kan ikke regne med at alle Scopolis viser de hvide tunger i undersiden af hånden, i alle fjerene - men åbenbart altid i p10 (den yderste håndsvingfjer) som pludselig bliver den vigtigste karakter, da Atlantisk Skråpe ikke er kendt for at vise en tydelig hvid tunge i denne fjer! Åbenbart kan Atlantisk Skråpe også vise lignende hvide tunger (men ikke i p10) og forvirringen bliver dermed total. Jeg har dog ikke set nogle billeder af Atlantisk Skråpe, hvor den mørke hånd virker smal, selvom man på billeder kan se lyse tunger i nogle af fjerene.
Der bliver også nævnt at Scopolis Skråpe skulle have mindre hoved, hvorfor næbbet kan virke relativt stort. Prøv lige den karakter af i felten i en nordvestenkuling ved Roshage...

Alt i alt er jeg ret overrasket over dette split og spørger ud i luften - hvor blev racerne af?
Vi ser det med mange forskellige fugle - schinzii almindelige ryler (engryler) kontra alpina almindelige ryler, ederfugle i mange forskellige racer, grønlandske stenpikkere kontra europæiske mm. Altså arter med geografisk variation som godtgør racer, men ikke selvstændige arter. Men det kan selvfølgelig være at splittene er på vej...
Splittet af Kuhls Skråpe til Atlantisk - og Scopolis Skråpe må vi jo acceptere, men det er lidt svært.

Nu er spørgsmålet så om man kan godtgøre en bestemmelse til Atlantisk Skråpe, hvis man gentagne gange under en observation ser en bred og påfaldende mørk underside af hånden. Det synes jeg - bedømt ud fra billeder - virker reelt, da det ikke ser ud til at Scopolis viser en så bred og påfaldende sort hånd. Derimod virker det ikke som om at en smallere mørk hånd vil kunne godtgøre Scopolis, med mindre billeder kan afsløre den nøjagtige tegning og udbredelse af de hvide tunger. Det skyldes at Atlantisk Skråpe nærmest kan vise en mellemting.

Dette har jeg begrundet meget ud fra bogen "Petrels, Albatrosses & Storm Petrels of North America" af Steve N. G. Howell. I bogen beskriver han også nødvendigheden af at variationen hos de to arter behøver mere opmærksomhed og viden.

Kuhls Skråpe, eller jeg mener Atlantisk Skråpe. Bred og mørk underside af hånden bør godtgøre bestemmelse til Atlantisk Skråpe. Madeira august 2007.

Samme bemærkning som ovenfor. Hvis feltornitologien skal vinde og hvis man positivt ser en bred mørk underside af hånden (som er påfaldende, selv på store afstande), bør en bestemmelse til Atlantisk Skråpe kunne godtgøres. Madeira august 2007.

Pas på skarpt sollys! Hvad vil SU sige til et sådant billede, hvis det havde været en dansk observation? Atlantisk Skråpe, Madeira, august 2007.
2 kommentarer: