onsdag den 21. januar 2015

Midvintertælling i Vejlerne

Der er gang i et større korps af optællere fordelt på mange vandfuglelokaliteter i Danmark. Det er nemlig tiden for den landsdækkende midvintertælling. Jeg har stået for at dække Store Vildmose (bl.a. >2400 sangsvaner og >9000 kortnæbbede gæs) samt markarealerne mellem Vejlerne og Brovst.
Som en fast del af min kontrakt dækker jeg desuden Vejlerne og igen var der tale om en meget fin tælling som foregik søndag og mandag.
Vejret var suverænt. Næsten ingen vind og efterhånden blanke vandflader gjorde det til en nem opgave. Nem men tidskrævende.
Aftenstemning ved Selbjerg Vejle. Martin Lunds kaffe smagte ekstra godt da vi fulgte 13 blå kærhøge til overnatning i rørskoven nedenfor Lynge.
Vejret er mildt og vandstanden er høj. Det er opskriften på mange fugle. Forårsstemningen er der også så småt, bl.a. fordi mange grågæs flyver og står i par og flere steder fløj de parvis op fra rørskovssøerne. Desuden så jeg bl.a. rørhøg (ad. hun), 17 knarænder, 2 skeænder og de to overvintrende traner, men blot 2 viber.
Svømmeænderne er talrige med 6572 gråænder og 2294 pibeænder som de almindeligste. Hvornår mon jeg får hjælp til at finde den sortbrune and eller den amerikanske pibeand?
De to vintertraner ved Lund Fjord.
Vinterrørhøgen.
Blandt de 5684 kortnæbbede gæs, 5983 bramgæs, 96 blisgæs og 2489 grågæs fandt jeg bl.a. en flot snegås ved Vesløs Vejle men blot 2 tundrasædgæs. 101 skovsædgæs i de Østlige Vejler vakte glæde. Desværre rastede ingen skovsædgæs ved Tovsigengene og en lokal fortalte at den nye ejer af de yderste engstykker drev en lidt for intens jagt på gæs derude, efter hans smag (han er selv jæger) og det er jo træls, hvis det fortrænger en forekomst af denne fåtallige art.
Snegås ved Vesløs Vejle.
Behagelige overraskelser i tællearbejdet var bl.a. 30 bjergpibere (primært i de Østlige Vejler), mosehornugle (Østerild Fjord), 31 lille skallesluger, 5 havørne, 2 vandrefalke, dværgfalk ad. han (Selbjerg Vejle), duehøg (Bygholmengen) og isfugl (Storåen ved Lønnerup Fjord).
Der er altid gode fugle at se i Vejlerne og det kan kun undre at ikke flere ornitter, lokale såvel som besøgende, benytter sig af at opleve hvad en rundtur i området giver af oplevelser.
Mosehornuglen ved Østerild Fjord.
Isfuglen ved Lønnerup Fjord.
Igår var jeg for en gangs skyld på tur med Peter H. Kristensen, aka Maura, hvor Agger Tange, Thyborøn og Harboøre Tange blev endevendt. Det blev til en del gode fugle og vi ville have ønsket at vi havde haft mere tid til Harboøre Tanges sydligste lagune hvor en stor flok bjergænder var blandet godt op med troldænder og taffelænder. Det lugtede fælt af noget stort, så de må opsøges igen på et tidspunkt. Ellers gav dagen topskarven udmærket, på en mole ved færgelejet ved Thyborøn, gråmåge i havnen, pænt med lysbugede knortegæs, 2 fjeldvåger på Harboøre Tange samt en adult vandrefalk på både Agger og Harboøre Tanger. Vi gik desuden ud til spidsen af den lange mole på Agger Tange, hvor 11 sortgrå ryler rastede.
Topskarven, yderst...


Ingen kommentarer:

Send en kommentar