mandag den 6. april 2015

Blåhalsene kommer!

En af Vejlernes "nye" arter er blåhals. Vel at mærke sydlig blåhals med den hvide plet i den blå strube.
Først fra 2010 er den begyndt at optræde som fast ynglefugl i Vejlerne. Sidste år (2014) var et særligt godt år med 20 syngende fugle (+ 1 i Lønnerup Fjord), som fulgte efter syv i 2013, 9 i 2012 samt 5 i både 2011 og 2010.
Vejlerne huser helt sikkert mange flere, da området indeholder mange potentielle ynglepladser. I Vejlerne er alle fundet i pilekrat i rørskovene, enten tæt op ad kanaler eller vandflader, og jeg kan kun opfordre alle til at opsøge sådanne biotoper og satse på at få fine oplevelser med denne charmerende og smukke fugl.
Blåhalsene laver ofte en ret spektakulær sangflugt, hvor de på udbredte vinger og hale svæver tilbage i pilebuskene.
Særligt fra nu og indtil ca. 25. april er det et optimalt tidspunkt at finde dem. Deres sang drukner ikke i koret af andre fuglesange, og så er de særdeles aktive med at hævde territorium, og synger på alle tidspunkter af dagen, men særligt morgentimerne er naturligvis bedst.
De sidder ofte i tætte pilebuske, men flyver regelmæssigt op i en flot sangflugt, hvor de bl.a. svæver tilbage i buskene med udbredte vinger og hale, mens de synger for fuld hals.
Ofte synger de fra en sangpost inde midt i en pilebusk og kan være overraskende svære at finde. Lad være med at bruge playback - brug i stedet tålmodigheden og vent til de flyver op i sangflugt.
Foreløbig er der i år fundet fire forskellige individer i år, men de kommende dages lune temperaturer får sikkert flere herop, ligesom de syngende fugle bliver yderligere aktive.
Et særligt godt sted at opleve blåhalsene for besøgende er Jernbanedæmningen (også kaldet Han-dæmningen), som løber mellem Lund Fjord og Han Vejle. Særligt pilebuskene på nordsiden af dæmningen plejer at huse flere syngende fugle.
God fornøjelse med blåhalsene!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar