mandag den 31. januar 2011

Ægte nationalparkstemning!

Odder, Ørum Sø den 24. januar 2011.
 Tilbage til mandag den 24. januar var min far og jeg på opdagelse i Thy. Håbet var at genfinde den hvide Jagtfalk som var set i Hanstholm og derfor opsøgte vi alle oplagte lokaliteter fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.
Agger Tange og især Krik Vig var fine lokaliteter som indeholdte en pæn slat fugle. Især skal fremhæves 283 Store Regnspover, Vandrefalk, Fjeldvåge og Dværgfalk.
Næste stop var Ørum Sø, som i sydenden var ret fugletom, men til gengæld underholdte en meget fin Odder i lang tid både i vandet og gående på isen. I nordenden af søen sad en fin adult Havørn og åd et bytte.
Videre til Ove Sø, hvor dagens anden Havørn, en 2K, sad på isen og åd et eller andet. Da jeg ville fotografere ørnen bemærker jeg et mørkt dyr i bunden af søegeren og det viser sig at være dagens anden Odder! Denne er tillige synlig i lange perioder på isen.
Resten af turen bød ikke rigtig på noget, trods besøg ved Stenbjerg, Vorupør, Hanstedreservatet og Hanstholm Havn. I Havnen lå imidlertid 2 Lomvier; 1 i vinterdragt og 1 i fuld sommerdragt.
Den hvide Jagtfalk var ikke at finde...

2k Havørn og Odder på isen, Ove Sø den 24. januar 2011 - ægte nationalparkstemning!

Odder, Ove Sø den 24. januar 2011.

Dværgfalk, Agger Tange den 24. januar 2011.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar