fredag den 20. april 2012

Wild goose chase

Forekomsterne af kortnæbbede gæs bliver færre og færre og mere spredte i Nordjylland. Vi i ornit.dk har kørt det meste af Nordjylland tyndt for at få styr på halsmærker, abdominalprofiler, pardannelser etc. Det har betydet udmærket underholdning og siden 19. marts, hvor projektet startede, har arbejdet givet gode fund som rødhalset gås, dværggås samt mange tundrasædgæs. Siden 6. marts hvor jeg så den første tundrasædgås er det blevet til 50 ex!
I onsdags var jeg på gåsearbejde i Thy, hvor det bl.a. lykkedes at finde en adult grønlandsk blisgås ved Ørum Sø (min 3. i år) og så blev jeg lokket til Agger tange af en melding om en meget sandsynlig sortbuget knortegås ved færgelejet. Jeg genfandt nemt fuglen blandt >200 mørkbugede og jeg mener også at det er en sortbuget. Fuglen er tilbagevendende og har ved flere lejligheder været diskuteret, men når man sammenligner med div billeder på nettet ser den god ud pga. halspletten, rygfarven som er mere mættet brun, den mere mættede bugfarve samt den hvide kiletegning. Jeg mener ikke der er anledning til at tale hybrid i forhold til denne fugl.
Ad. grønlandsk blisgås, Ørum Sø.
Sortbuget knortegås, Agger Tange.

Tundrasædgås, til venstre. Talrig forekomst i gåseflokkene.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar