fredag den 27. april 2012

Vadehavet

I den forløbne uge har jeg været på ynglefuglearbejde i Vadehavet og marsken. Det har været nogle suveræne dage, med store oplevelser og gode fugle. Jeg skulle dække Magisterkog, Rudbøl Sø, Hasberg Sø, Ballummarsken og hele østsiden af Rømø.
Dagene gav bl.a. 47 sydlige blåhalse, 2 savisangere, pomeransfugl, amerikansk pibeand, dværggås, 7 mosehornugler, hedehøge, hvidbrystede præstekraver, 2 havørne, sølvhejre, amerikansk krikand, 8 sorthovede måger, hybrid mellem knortegås og rødhalset gås og meget andet.
Jeg glæder mig allerede til næste uge, hvor jeg skal dække flere forlande samt, ikke mindst, lokaliteter på Mandø.
Herunder forskellige billeder fra ugen der gik.
Amerikansk pibeand, Ny Frederikskog.
Hedehøg, Ballummarsken.
Britisk sildemåge, Ballummarsken.

Moseugle, Ballummarsken.

Poms, Husum Enge.

Hvidbrystet præstekrave, Havsand, Rømø.

Ringdrossel, Rømø.

Sølvhejre, Astrup Engsø.

Dværgmåge i en lidt usædvanlig 2K (?) dragt.

Amerikansk krikand, Astrup Engsø. Fuglen dannede tydeligt par med en hun som var blegere i grundfarven end de øvrige krikænder. Desuden havde den tydeligere hovedtegninger.

Hunnen - ser lidt spændende ud...

Ingen kommentarer:

Send en kommentar